ย่อหลักวิธีพิจารณาความ : คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองโดยสังเขป / มนต์ชัย ชนินทรลีลา.  (Text) (Text)

มนต์ชัย ชนินทรลีลา, 2512-
Call no.: KPT1710 .ม33Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอเซียคิท แพ็คพริ้นท์ จำกัด, 2546Description: 97 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749169050Subject(s): วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยวิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT1710 | .ม33
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009942914
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1710 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009942922
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009942831
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1710 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009942849
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009942856
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1710 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009942864
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT1710 .ม33 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Pridi Banomyong Library ไปยัง Sanya Dharmasakti Library ตั้งแต่วันที่ 11/06/2022 31379009942872
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1710 .พ6415 คำอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 และ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548 / KPT1710 .พ6415 คำอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 และ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548 / KPT1710 .พ6415 คำอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 และ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548 / KPT1710 .ม33 ย่อหลักวิธีพิจารณาความ : คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองโดยสังเขป / KPT1710 .ม33 ย่อหลักวิธีพิจารณาความ : คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองโดยสังเขป / KPT1710 .ม63 2523 คำบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / KPT1710 .ม63 2523 คำบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544