การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาธุรกิจทั้งระบบ (ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528, ที่ ท.ป. 101/2544 และที่ ท.ป. 104/2544) / โดย วิชัย จึงรักเกียรติ.  (Text) (Text)

วิชัย จึงรักเกียรติ
Call no.: KPT3590 .ว65 2546Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2546Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ปรับปรุงใหม่)Description: 426 หน้าNotes: ฉ.11-12 เพิ่มประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 131) เรื่องกำหนดแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย.ISBN: 9748251292Subject(s): ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -- ไทยภาษีหัก ณ ที่จ่าย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3590 | .ว65 2546
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3590 .ว65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009930885
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3590 .ว65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009930893
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3590 .ว65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009930802
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3590 .ว65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009930828
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3590 .ว65 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009930836
รายการจองทั้งหมด: 0

ฉ.11-12 เพิ่มประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 131) เรื่องกำหนดแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544