สถานะของข้อบังคับการประชุมสภาและการควบคุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 = The legal status and control of the parliamentary procedure according to the Constitution of Thailand of B.E. 2540 / โดย วิชชา ตุลยาทร.  (Text) (Text)

วิชชา ตุลยาทร
Call no.: KPT2516 .ว622Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Description: 7, 84 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Subject(s): กฎและระเบียบปฏิบัติทางการนิติบัญญัติ -- ไทยไทย. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร -- กฎและระเบียบปฏิบัติกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2516 | .ว622
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2516 .ว622 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009818221
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2516 .ว622 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009818205
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2516 .ว622 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009818213
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2516 .บ63 2556 บันทึกประวัติศาสตร์ราชดำเนินมหาประชาชนปฏิวัติ : KPT2516 .ร54 2556 รวมข้อบังคับและการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม / KPT2516 .ร54 2556 รวมข้อบังคับและการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม / KPT2516 .ว622 สถานะของข้อบังคับการประชุมสภาและการควบคุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 = KPT2520 .ค74 2551 คู่มือแบบการร่างกฎหมาย = Legislative drafting manual / KPT2520 .ถ564 2552 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย = Civic participation in Thai legislative reform : รายงานการศึกษา / KPT2520 .ถ564 2552 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย = Civic participation in Thai legislative reform : รายงานการศึกษา /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544