ความรับผิดเพื่อละเมิดของครูบาอาจารย์ = Tortious liabilitiy of teachers / โดย เฉลิมศักดิ์ สุริสีหเสถียร.  (Text) (Text)

เฉลิมศักดิ์ สุริสีหเสถียร, 2522-
Call no.: KPT839 .ฉ74Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Description: 10, 150 แผ่นISBN: 9743684565Subject(s): ละเมิด -- ไทยละเมิดความรับผิด (กฎหมาย) -- ไทยความรับผิด (กฎหมาย)ครู -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยครู -- จรรยาบรรณLOC classification: KPT839 | .ฉ74Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT839 .ฉ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009817769
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT839 .ก964 หลักเกณฑ์การดำเนินการในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = KPT839 .ก964 หลักเกณฑ์การดำเนินการในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = KPT839 .ฉ74 ความรับผิดเพื่อละเมิดของครูบาอาจารย์ = KPT839 .ฉ74 ความรับผิดเพื่อละเมิดของครูบาอาจารย์ = KPT839 .ด463 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น = KPT839 .ด463 ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมายอันมีที่ประสงค์เพื่อจะปกป้องบุคคลอื่น = KPT839 .ส43 เหตุสุดวิสัยในทางแพ่ง :

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544