หมื่นใจสู่ล้านนักศึกษาไทย ร่วมขจัดภัยคอร์รัปชั่น : ประมวลคำขวัญดีเด่นเพื่อรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามโครงการสถาบันอุดมศึกษาร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่นของประเทศตามนโยบายรัฐบาล / ประมวลและจัดทำรูปเล่ม วันนี นนท์ศิริ.  (Text) (Text)

วันนี นนท์ศิริ, 2515-
Call no.: DOC .ห455Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2546Description: 44 หน้าISBN: 9746503853Subject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยคำขวัญ -- ไทย
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ห455 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009853434
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ห455 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009853392
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ห455 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009853400
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
DOC .ห355 หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอพระราชทาน ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ / DOC .ห355 หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอพระราชทาน ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ / DOC .ห445ก64 การเดินทางสำรวจดินแดนโพ้นทะเล (อิ๋งหยาเซิ่งหลั่น) / DOC .ห455 หมื่นใจสู่ล้านนักศึกษาไทย ร่วมขจัดภัยคอร์รัปชั่น : DOC .ห455 หมื่นใจสู่ล้านนักศึกษาไทย ร่วมขจัดภัยคอร์รัปชั่น : DOC .ห462 หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล / DOC .ห462 หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544