สรุปสถานการณ์ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย พ.ศ. ... : รวบรวมจากบทความที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำและเผยแพร่ / กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม
Call no.: HB3644.55.ก3 ส47Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2546-Description: เล่ม : ภาพประกอบPublication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2546-.ISBN: 9743385282Subject(s): ไทย -- ประชากรการจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)คุณภาพชีวิต -- ไทยไทย -- ภาวะสังคม -- 2546LOC classification: HB3644.55.ก3 | ส47
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2548 ฉ. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379011042976
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010457167
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011389013
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009858185
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011279560
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379011472140
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011388981
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011042943
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010457142
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009858169
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011389005
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011042968
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011042950
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009858177
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011472132
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส47 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011472124
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HB3644.55.ก3 ส6 2534 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย : HB3644.55.ก3 ส38 2543 สมุดแผนที่สถิติประชากรและเคหะ / HB3644.55.ก3 ส47 2547 สรุปสถานการณ์ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย พ.ศ. ... : HB3644.55.ก3 ส47 2549 สรุปสถานการณ์ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย พ.ศ. ... : HB3644.55.ก3 ส56 สารสนเทศสำคัญ 2525-2530 = HB3644.55.ก3 ส67 การศึกษาการเปลี่ยนแปลง ความเป็นเมือง การเติบโตของเมืองและการย้ายถิ่น. HB3644.55.ส4 ส74 โครงสร้างทางประชากรและสังคมกับความเป็นอุตสาหกรรม และความเป็นเกษตรกรรม : ศึกษากรณีชุมชนบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544