เราจะป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในยุคปฏิรูปกันอย่างไร / โดย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Text) (Text)

การสัมมนาทางวิชาการเรื่องเราจะป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในยุคปฏิรูปกันอย่างไร (2546 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม
Call no.: JQ1745.ก55ฉ5 ก642Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2546Description: iv, 78 หน้าNotes: สัมมนาวันพุธที่ 15 มกราคม 2546 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.Subject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การประชุมLOC classification: JQ1745.ก55ฉ5 | ก642
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009888422
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009888430
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009888349
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009888356
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009888406
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009888414
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009888372
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009888380
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009888398
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009858334
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55ฉ5 ก634 การทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทย / JQ1745.ก55ฉ5 ก642 เราจะป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในยุคปฏิรูปกันอย่างไร / JQ1745.ก55ฉ5 ก642 เราจะป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในยุคปฏิรูปกันอย่างไร / JQ1745.ก55ฉ5 ก642 เราจะป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในยุคปฏิรูปกันอย่างไร / JQ1745.ก55ฉ5 ก956 2559 การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / JQ1745.ก55ฉ5 ก956 2559 การจัดการปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / JQ1745.ก55ฉ5 ก6426 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย :

สัมมนาวันพุธที่ 15 มกราคม 2546 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544