การตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย นวลน้อย ตรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

นวลน้อย ตรีรัตน์
Call no.: JQ1745.ก55ฉ5 ก63Series: ชุดโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญPublication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันพระปกเกล้า, 2546Description: 312 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9741332386 (2547)Subject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยการทุจริตทางการเมือง -- ไทยการสืบสวนการทุจริต -- ไทยงานวิจัย / Researchสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: JQ1745.ก55ฉ5 | ก63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011321008
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011347805
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner JQ1745.ก55ฉ5 ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379011320984
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012938545
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012938537
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011320992
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012443264
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55จ4 ว646 2563 ค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัล = JQ1745.ก55ฉ5 ก46 กระบวนการโกงชาติ เปิดพฤติกรรมและกระบวนการทุจริต / JQ1745.ก55ฉ5 ก46 กระบวนการโกงชาติ เปิดพฤติกรรมและกระบวนการทุจริต / JQ1745.ก55ฉ5 ก63 การตรวจสอบการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ : JQ1745.ก55ฉ5 ก463 กระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน = Roles of justice administration in combating corruption : รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 3 22-23 สิงหาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / JQ1745.ก55ฉ5 ก463 กระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน = Roles of justice administration in combating corruption : รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 3 22-23 สิงหาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / JQ1745.ก55ฉ5 ก634 การทุจริตและประพฤติมิชอบในประเทศไทย /

สถาบันพระปกเกล้า.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544