หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Call no.: DOC .ห4612Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2546Description: 79 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9749153316Subject(s): สิทธิมนุษยชนHuman rightsสิทธิพลเมืองCivil rightsสิทธิทางการเมืองPolitical rightsกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ค.ศ. 1966)International Covenant on Civil and Political Rights (1966)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ห4612 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009871170
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ห4612 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009871188
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ห4612 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009871097
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ห4612 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009871105
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ห4612 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009898470
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ห4612 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379011799302
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC .ห4612 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379011799310
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter DOC .ห4612 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009871154
Document Document Professor Direk Jayanama Library
Documents Circulation Counter DOC .ห4612 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009871162
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter DOC .ห4612 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009871121
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC .ห486 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) / DOC .ห3656 หนึ่งทศวรรษอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ / DOC .ห3656 หนึ่งทศวรรษอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ / DOC .ห4612 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง. DOC .ห4612 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง. DOC .ห4612 2551 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ; International Convenant on Civil, and Political Rights (ICCPR). DOC .ห4612 2552 หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ; พิธีสารเลือกรับแห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ; พิธีสารเลือกรับ ฉบับที่สองแห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ; International Convenant on Civil, and Political Rights (ICCPR) ; Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights ; Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544