คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ / นิภา สืบกินร.  (Text) (Text)

นิภา สืบกินร
Call no.: KPT896 .น646Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2546Description: 163 หน้าSubject(s): การฝากทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทยการกู้ยืม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยคลังสินค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการประนีประนอม (กฎหมาย) -- ไทยการพนัน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT896 | .น646
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT896 .น646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009931859
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT896 .น646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009931867
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT896 .น646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009931776
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT896 .น646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009931784
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT896 .น646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009931826
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT896 .น646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009931834
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT896 .น646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009931842
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT896 .น646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009931792
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT896 .น646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009931800
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT896 .น646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009931818
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT890 .ส726 ย่อหลักยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ พร้อมคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ / KPT890 .อ644 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ / KPT890 .อ644 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ / KPT896 .น646 คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ / KPT896 .น646 คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ / KPT896 .ส44 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด (เอกเทศสัญญา 3) 2562408 / KPT896 .ส44 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด (เอกเทศสัญญา 3) 2562408 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544