รู้ทันทักษิณ / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2493-
Call no.: DS570.6.ท6 ร77Publication: กรุงเทพฯ : ฃอคิดด้วยคน, 2547-Description: เล่ม : ภาพประกอบISBN: 9749191153 (ล. 1); 9749238796 (ล. 2); 9749191153 (ล. 3); 9749416457 (ล. 4); 9786118028309 (ล. 5)Subject(s): ทักษิณ ชินวัตร, 2492-ทักษิณ ชินวัตร, 2492- -- ทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคมทักษิณ ชินวัตร, 2492- -- ทัศนะเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจนโยบายของรัฐ -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: DS570.6.ท6 | ร77
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379012762630
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379012762622
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379009675027
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010238872
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010238880
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009685265
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010238914
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010238922
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010239037
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010239045
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012762648
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012762655
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010003284
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010138874
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010028893
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืมคืน (เป็นฉบับซ้ำ รอพิจารณาเข้าคลัง) 31379010028901
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืมคืน (เป็นฉบับซ้ำ รอพิจารณาเข้าคลัง) 31379010028919
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010239052
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010239060
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืมคืน (เป็นฉบับซ้ำ รอพิจารณาเข้าคลัง) 31379010239078
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืมคืน (เป็นฉบับซ้ำ รอพิจารณาเข้าคลัง) 31379010033539
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืมคืน (เป็นฉบับซ้ำ รอพิจารณาเข้าคลัง) 31379010033547
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS570.6.ท6 ร77 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015498927
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room DS570.6.ท6 ร77 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015498661
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Adul Wichiencharoen Room DS570.6.ท6 ร77 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015268692
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014407101
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012762564
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012762549
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012762556
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010138825
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010238930
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010238948
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010138791
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010238955
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010138809
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010138817
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014397047
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379012686425
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009955379
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009955387
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010238898
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010238906
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010288760
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010239011
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010239029
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379011755239
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011755247
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379012762606
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379012762614
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010793025
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379012024650
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010793033
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks DS570.6.ท6 ร77 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010796838
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544