การศึกษาและจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การเตรียมการรองรับการอนุวัตตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่า้ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพิธีสารเกียวโต / โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาัลัยมหิดล.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Call no.: TD885.5.ก63 ก64Publication: กรุงเทพฯ : สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2546Description: xii, 182 เล่ม : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบSubject(s): การลดก๊าซเรือนกระจก -- ไทยปรากฎการณ์เรือนกระจก -- ไทยการผันแปรของภูมิอากาศ -- ไทยLOC classification: TD885.5.ก63 | ก64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks TD885.5.ก63 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010373455
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks TD885.5.ก63 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010373463
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks TD885.5.ก63 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010373471
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks TD885.5.ก63 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010373380
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks TD885.5.ก63 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010373398
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks TD885.5.ก63 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011913143
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks TD885.5.ก63 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009936585
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks TD885.5.ก63 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010373422
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks TD885.5.ก63 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379011913168
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks TD885.5.ก63 ก64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379011913176
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544