แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ = [Framework of national action plan on climate change] / จัดทำโดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ หัวหน้าโครงการ ; เล็ก มอญเจริญ ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.  (Text) (Text)

นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
เล็ก มอญเจริญ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Call no.: TD885.5.ก63 น62Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545. Description: 3 เล่ม : ภาพสีประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): ก๊าซเรือนกระจก -- ไทยGreenhouse gases -- Thailandการลดก๊าซเรือนกระจก -- ไทยGreenhouse gas mitigation -- Thailandการผันแปรของภูมิอากาศ -- ไทยClimatic changes -- ThailandLOC classification: TD885.5.ก63 | น62
Contents:ล. 1. เนื้อเรื่อง -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ล. 3. Executive summary.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010276237
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010276310
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010276419
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010276245
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010276328
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010276427
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010276252
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010276336
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010276435
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010276161
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010276260
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010276344
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010276203
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009936601
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks TD885.5.ก63 น62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010276385
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
TD885.5.ก63 ก64 การศึกษาและจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : TD885.5.ก63 ก64 การศึกษาและจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : TD885.5.ก63 ก634 2553 การจัดทำรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 : TD885.5.ก63 น62 ล. 1 แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ = TD885.5.ก63 น62 ล. 1 แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ = TD885.5.ก63 น62 ล. 2 แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ = TD885.5.ก63 น62 ล. 2 แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ =

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ล. 1. เนื้อเรื่อง -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- ล. 3. Executive summary.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544