โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการส่งเสริมการไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท : กรณีศึกษาพัฒนาต้นแบบชุมชนสมานฉันท์.  (Text) (Text)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. หน่วยประสานงานวิจัยท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
Call no.: JC571 .ค942Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546Description: 5 เล่ม : ภาพประกอบSubject(s): สิทธิพลเมือง -- ไทยเสรีภาพความขัดแย้งทางสังคม -- ไทยการไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง -- ไทยการพัฒนาชุมชน -- ไทยบ้านดงก๋ำ (เชียงใหม่)บ้านเพี้ยฟาน (ขอนแก่น)บ้านคลองโพสะ (อ่างทอง)บ้านเชิงเขา (นราธิวาส)LOC classification: JC571 | .ค942
Contents:ล. 1. [ภาพรวม] / โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- ล. 2. ภาคเหนือ / โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ล. 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น -- ล. 4. ภาคกลาง / โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- ล. 5. ภาคใต้ / โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยประสานงานวิจัยท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภาค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JC571 .ค942 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379013645958
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JC571 .ค942 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379009939811
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JC571 .ค942 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379009939845
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/179458 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379009939837
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/179337 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379009939829
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. [ภาพรวม] / โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- ล. 2. ภาคเหนือ / โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ล. 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น -- ล. 4. ภาคกลาง / โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- ล. 5. ภาคใต้ / โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยประสานงานวิจัยท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภาค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544