วิถีชีวิตชาวสวนผลไม้รายย่อย ชุมชนบึงสำนักงานใหญ่ จังหวัดระยอง : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย ชรินทร์ ดวงดารา.  (Text) (Text)

ชรินทร์ ดวงดารา
Call no.: HD8039.ผ42ท9 ช46Series: ชุดโครงการการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย ; รายงานวิจัยกรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรPublication: [กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2546Description: 27 แผ่นSubject(s): ผู้ปลูกผลไม้ -- ไทย -- ระยอง -- ภาวะเศรษฐกิจผู้ปลูกผลไม้ -- ไทย -- ระยอง -- ภาวะสังคมสังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- ไทย -- ระยองเกษตรกร -- บริการ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบึงสำนักใหญ่ (ระยอง) -- ภาวะเศรษฐกิจชุมชนบึงสำนักใหญ่ (ระยอง) -- ภาวะสังคมLOC classification: HD8039.ผ42ท9 | ช46
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8039.ผ42ท9 ช46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009945271
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HD8039.ป7 ม5 สภาพและปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช HD8039.ป42ท9 ฐ64 รูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนและการจัดสวัสดิการในชุมชนประมงขนาดเล็ก : HD8039.ป42ท9 ส74 สภาพชีวิตของรัฐของชุมชนประมงพื้นบ้านคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี : HD8039.ผ42ท9 ช46 วิถีชีวิตชาวสวนผลไม้รายย่อย ชุมชนบึงสำนักงานใหญ่ จังหวัดระยอง : HD8039.พ37 อ64 อุปสงค์ต่อเงินกู้ยืมสวัสดิการพนักงานเพื่อที่อยู่อาศัยของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) = HD8039.ย62ท9 ฉ47 คนจนในธุรกิจยางพารา : HD8039.ส6 น85 แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย /

ชื่อเรื่องที่ถูกต้อง: วิถีชีวิตชาวสวนผลไม้รายย่อย ชุมชนบึงสำนักใหญ่ จังหวัดระยอง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544