พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 / คำแปลภาษาอังกฤษ วิชัย นิมมานสมบูรณ์ = Direct Selling and Direct Marketing Act B.E. 2545 (A.D. 2002) / English translation by Wichai Nimmansomboon.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
วิชัย นิมมานสมบูรณ์ | Wichai Nimmansomboon
Call no.: KPT3420.ข64ก3 2547Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547Description: 69 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9742031924Subject(s): การขายโดยตรง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการตลาดขายตรง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยDirect selling -- Law and legislation -- ThailandDirect marketing -- Law and legislation -- ThailandLOC classification: KPT3420.ข64ก3 | 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3420.ข64ก3 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010000207
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3420.ข64ก3 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010000215
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT3420.ข64ก3 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010000132
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks KPT3420.ข64ก3 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010000199
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3420.ข64ก3 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010000173
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3420.ข64ก3 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010000181
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Sangvian Indaravijaya Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3276.ก28 2541 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 พร้อมกฎกระทรวง ถึง พ.ศ. 2540 และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา / KPT3276 .พ945 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พร้อมด้วย พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหนักงานคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 / KPT3420.ข64 ว646 กฎหมายขายตรงกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทแชร์ลูกโซ่ / KPT3420.ข64ก3 2547 พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 / KPT3517.ก312547ก4 2547 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547. KPT3517.ก312547ก4 2547 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547. KPT3528.ก33 2549 รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผ่นดิน /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544