ครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค : ครบเครื่องเรื่องสัญญา / ไพโรจน์ อาจรักษา.  (Text) (Text)

ไพโรจน์ อาจรักษา
Call no.: KPT3276 .พ948 2547Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 195 หน้าNotes: ชื่อเรื่องที่ปกนอก: ครบเครื่องเรื่องคุ้มครองผู้บริโภค : ครบเครื่องเรื่องสัญญา.ISBN: 9742880301Subject(s): การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยสัญญา -- ไทยLOC classification: KPT3276 | .พ948 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3276 .พ948 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009984601
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3276 .พ948 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009984619
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3276 .พ948 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011016152
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3276 .พ948 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009984544
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3276 .พ948 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009984585
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3276 .พ948 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009984593
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276 .พ948 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009984551
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276 .พ948 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009984569
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276 .พ948 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009984577
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3276 .พ945 2563 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค = Consumer Case Procedure Law : พร้อมด้วย พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545, พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540, ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหนักงานคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551, ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ. 2558, ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551 / KPT3276 .พ948 ครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา / KPT3276 .พ948 2547 ครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค : ครบเครื่องเรื่องสัญญา / KPT3276 .พ948 2547 ครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค : ครบเครื่องเรื่องสัญญา / KPT3276 .พ948 2547 ครบเครื่องเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค : ครบเครื่องเรื่องสัญญา / KPT3276 .พ949 คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับชาวบ้าน) / KPT3276 .พ949 คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับชาวบ้าน) /

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: ครบเครื่องเรื่องคุ้มครองผู้บริโภค : ครบเครื่องเรื่องสัญญา.

ชื่อเรื่องที่สัน: ครบเครื่องเรื่องสัญญา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544