ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น "หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่" : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง / คณะผู้จัดทำ ธรรมรังสี วรรณโก ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ธรรมรังสี วรรณโก
Call no.: KPT2764 .ข574Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2547Description: 8, 310 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9743452109Subject(s): สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง -- การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯศาลปกครอง -- ไทยเขตอำนาจศาล -- ไทยการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดีLOC classification: KPT2764 | .ข574
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010089341
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010089358
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010089283
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010089291
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014712179
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010089325
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010089333
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010092956
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012353190
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012353208
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010089309
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010089317
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2764.ก28 2552 ศาลปกครองและกฏหมายปกครอง : KPT2764.ก48 ส46 2544-48 สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด / KPT2764.ก48 ส46 2544-48 สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด / KPT2764 .ข574 ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น "หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่" : KPT2764 .ช619 ศาลปกครองกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง / KPT2764 .ช619 ศาลปกครองกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง / KPT2764 .ช726 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครอง /

ชื่อเรื่องที่หน้าหล้งหน้าปกใน: คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 และ ที่ 1-24/2547 เริ่อง เขตอำนาจศาลปกครองและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544