ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น "หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่" : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง / คณะผู้จัดทำ ธรรมรังสี วรรณโก ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ธรรมรังสี วรรณโก
Call no.: KPT2764 .ข574Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2547Description: 8, 310 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9743452109Subject(s): สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง -- การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯศาลปกครอง -- ไทยเขตอำนาจศาล -- ไทยการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดีLOC classification: KPT2764 | .ข574
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010089341
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010089358
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010089283
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010089291
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014712179
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010089325
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010089333
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010092956
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012353190
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012353208
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010089309
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ข574 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010089317
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2764.ก352545ก4 2545 ธรรมนูญศาลปกครอง = Constitution Administrative Courts : ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2545-2548 ครบ 6 ภาค / KPT2764 .ข56 2546 วิชากฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง = Advanced administrative procedure : เอกสารประกอบคำบรรยาย LA 748 / KPT2764 .ข57 ข้อควรรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล / KPT2764 .ข574 ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น "หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่" : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง / KPT2764 .ข574 ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น "หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่" : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง / KPT2764 .ค63 ระบบไต่สวนในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองไทย = The inquisitorial system in the Thai Administrative Court procedure law / KPT2764 .ค74 คู่มือการดำเนินคดีศาลปกครอง :

ชื่อเรื่องที่หน้าหล้งหน้าปกใน: คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 และ ที่ 1-24/2547 เริ่อง เขตอำนาจศาลปกครองและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544