คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541-2543 / [บรรณาธิการ ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ ... [และคนอื่นๆ]] = The Constitutional Court Rulings 1998-2000 / editors, Paiboon Varahapaitoon ... [et al.].  (Text) (Text)

ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, 2499- | Paiboon Varahapaitoon, 1956- | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ | Thailand. Office of the Constitutional Court
Call no.: KPT2620.ก49 2546Publication: Bangkok, Thailand : Office of the Constitutional Court, 2003 [2546]Description: 519 หน้าNotes: เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.ISBN: 9749205782Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดีConstitutional law -- Thailand -- CasesLOC classification: KPT2620.ก49 | 2546
Contents:The Constitutional Court Rulings for Year 1998 -- The Constitutional Court Ruling No. 1/2541 (Dated 23rd May B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 2/2541 (Dated 25th June B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 3/2541 (Dated 14th July B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 4/2541 (Dated 16th July B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 5/2541 (Dated 4th August B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 6/2541 (Dated 11th August B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 7/2541 (Dated 13th August B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 8/2541 (Dated 13th August B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 9/2541 (Dated 13th August B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 10/2541 (Dated 27th August B.H. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 11/2541 (Dated 6th October B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 12/2541 (Dated 20th October B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 13-14/2541 (Dated 12th November B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 15/2541 (Dated 19th November B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 16/2541 (Dated 15th December B.E. 2541 (1998))Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 1999 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1/2542 (Dated 11th February B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2542 (Dated 4th March B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2542 (Dated 30th March B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4/2542 (Dated 1st April B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5/2542 (Dated 22nd April B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 6/2542 (Dated 27th April B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 7/2542 (Dated 27th April B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 8/2542 (Dated 27th April B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 9/2542 (Dated 13th May B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 10/2542 (Dated 13th May B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 11/2542 (Dated 25th May B.E. 2542 (1999))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 12-35/2542 (Dated 3rd June B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 36/2542 (Dated 15th June B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 37/2542 (Dated 13th July B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 38-40/2542 (Dated 20th July B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 41/2542 (Dated 20th July B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 42-43/2542 (Dated 20th July B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 44/2542 (Dated 3rd August B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 45/2542 (Dated 10th August B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 46/2542 (Dated 10th August B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 47/2542 (Dated 24th August B.E. 2542 (1999))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 48/2542 (Dated 31st August B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 49/2542 (Dated 5th October B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 50/2542 (Dated 4th November B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 51-52/2542 -- (Dated 23th November B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 53/2542 (Dated 9th December B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 54/2542 (Dated 28th December B.E. 2542 (1999)) -- Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2000 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1/2543 (Dated 13th January B.E. 2543(2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2543 (Dated 27th January B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2543 (Dated 27th January B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4/2543 (Dated 27th January B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5/2543 (Dated 14th February B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 6/2543 (Dated 29th February B.E. 2543 (2000))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 7/2543 (Dated 2nd March BE. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 8/2543 (Dated 2nd March B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 9/2543 (Dated 2nd March B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 10/2543 (Dated 9th March B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 11/2543 (Dated 9th March B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 12/2543 (Dated 17th March B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 13/2543 (Dated 17th March B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 14-15/2543 (Dated 4th April B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 16-19/2543 (Dated 4th April B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 20/2543 (Dated 26th April B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 21/2543 (Dated 2nd May B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 22/2543 (Dated 23rd May B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 23/2543 (Dated 30th May B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 24/2543 (Dated 15th June B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 25/2543 (Dated 20th June B.E, 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 26/2543 (Dated 22nd June B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 27/2543 (Dated 3rd July B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 28/2543 (Dated 6th July B.E. 2543 (2000))Summary of the Constitutional Court Ruling No. 29/2543 (Dated 11th July B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 30/2543 (Dated 13th Jury B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 31/2543 (Dated 10th August B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 32/2543 (Dated 7th September B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 33/2543 (Dated 5th October B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 34-53/2543 (Dated 11th October B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 54-55/2543 (Dated 31st October B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 56/2543 (Dated 31st October B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 57/2543 (Dated 28th November B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 58-62/2543 (Dated 30th November B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 63/2543 (Dated 19th December B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 64/2543 (Dated 21st December B.E. 2543 (2000))คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2541 (วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2541 (วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2541 (วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2541 (วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2541 (วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 6/2541 (วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 7/2541 (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2541 (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 9/2541 (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 10/2541 (วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2541 (วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 12/2541 (วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 13-14/2541 (วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 15/2541 (วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541) --คำวินิจฉัยที่ 16/2541 (วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2541) -- สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2542 (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2542 (วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2542 (วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2542 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2542 (วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2542) --คำวินิจฉัยที่ 6/2542 (วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2542) --คำวินิจฉัยที่ 7/2542 (วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2542 (วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 9/2542 (วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2542)คำวินิจฉัยที่ 10/2542 (วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2542 (วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 12-35/2542 (วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 36/2542 (วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 37/2542 (วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 38-40/2542 (วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542) --คำวินิจฉัยที่ 41/2542 (วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 42-43/2542 (วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 44/2542 (วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 45/2542 (วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 46/2542 (วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 47/2542 (วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 48/2542 (วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 49/2542 (วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 50/2542 (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 51-52/2542 (วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 53/2542 (วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 54/2542 (วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2542) -- สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2543 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2543 (วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2543 (วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2543 (วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2543 (วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2543 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 6/2543 (วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543)คำวินิจฉัยที่ 7/2543 (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2543 (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 9/2543 (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2543) --คำวินิจฉัยที่ 10/2543 (วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2543 (วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 12/2543 (วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 13/2543 (วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 14-15/2543 (วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 16-19/2543 (วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 20/2543 (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 21/2543 (วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 22/2543 (วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 23/2543 (วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 24/2543 (วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 25/2543 (วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 26/2543 (วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 27/2543 (วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 28/2543 (วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 29/2543 (วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 30/2543 (วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 31/2543 (วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 32/2543 (วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 33/2543 (วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 34-53/2543 (วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 54-55/2543 (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543)คำวินิจฉัยที่ 56/2543 (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 57/2543 (วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 58-62/2543 (วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 63/2543 (วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 64/2543 (วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543).
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014317573
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014879473
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620.ก49 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009960908
รายการจองทั้งหมด: 0

เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย.

The Constitutional Court Rulings for Year 1998 -- The Constitutional Court Ruling No. 1/2541 (Dated 23rd May B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 2/2541 (Dated 25th June B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 3/2541 (Dated 14th July B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 4/2541 (Dated 16th July B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 5/2541 (Dated 4th August B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 6/2541 (Dated 11th August B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 7/2541 (Dated 13th August B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 8/2541 (Dated 13th August B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 9/2541 (Dated 13th August B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 10/2541 (Dated 27th August B.H. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 11/2541 (Dated 6th October B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 12/2541 (Dated 20th October B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 13-14/2541 (Dated 12th November B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 15/2541 (Dated 19th November B.E. 2541 (1998)) -- The Constitutional Court Ruling No. 16/2541 (Dated 15th December B.E. 2541 (1998))

Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 1999 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1/2542 (Dated 11th February B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2542 (Dated 4th March B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2542 (Dated 30th March B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4/2542 (Dated 1st April B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5/2542 (Dated 22nd April B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 6/2542 (Dated 27th April B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 7/2542 (Dated 27th April B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 8/2542 (Dated 27th April B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 9/2542 (Dated 13th May B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 10/2542 (Dated 13th May B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 11/2542 (Dated 25th May B.E. 2542 (1999))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 12-35/2542 (Dated 3rd June B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 36/2542 (Dated 15th June B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 37/2542 (Dated 13th July B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 38-40/2542 (Dated 20th July B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 41/2542 (Dated 20th July B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 42-43/2542 (Dated 20th July B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 44/2542 (Dated 3rd August B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 45/2542 (Dated 10th August B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 46/2542 (Dated 10th August B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 47/2542 (Dated 24th August B.E. 2542 (1999))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 48/2542 (Dated 31st August B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 49/2542 (Dated 5th October B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 50/2542 (Dated 4th November B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 51-52/2542 -- (Dated 23th November B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 53/2542 (Dated 9th December B.E. 2542 (1999)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 54/2542 (Dated 28th December B.E. 2542 (1999)) -- Summaries of the Constitutional Court Rulings for Year 2000 -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 1/2543 (Dated 13th January B.E. 2543(2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 2/2543 (Dated 27th January B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 3/2543 (Dated 27th January B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 4/2543 (Dated 27th January B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 5/2543 (Dated 14th February B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 6/2543 (Dated 29th February B.E. 2543 (2000))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 7/2543 (Dated 2nd March BE. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 8/2543 (Dated 2nd March B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 9/2543 (Dated 2nd March B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 10/2543 (Dated 9th March B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 11/2543 (Dated 9th March B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 12/2543 (Dated 17th March B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 13/2543 (Dated 17th March B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 14-15/2543 (Dated 4th April B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 16-19/2543 (Dated 4th April B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 20/2543 (Dated 26th April B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 21/2543 (Dated 2nd May B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 22/2543 (Dated 23rd May B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 23/2543 (Dated 30th May B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 24/2543 (Dated 15th June B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 25/2543 (Dated 20th June B.E, 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 26/2543 (Dated 22nd June B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 27/2543 (Dated 3rd July B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 28/2543 (Dated 6th July B.E. 2543 (2000))

Summary of the Constitutional Court Ruling No. 29/2543 (Dated 11th July B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 30/2543 (Dated 13th Jury B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 31/2543 (Dated 10th August B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 32/2543 (Dated 7th September B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 33/2543 (Dated 5th October B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 34-53/2543 (Dated 11th October B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 54-55/2543 (Dated 31st October B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 56/2543 (Dated 31st October B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 57/2543 (Dated 28th November B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 58-62/2543 (Dated 30th November B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 63/2543 (Dated 19th December B.E. 2543 (2000)) -- Summary of the Constitutional Court Ruling No. 64/2543 (Dated 21st December B.E. 2543 (2000))

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2541 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2541 (วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2541 (วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2541 (วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2541 (วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2541 (วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 6/2541 (วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 7/2541 (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2541 (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 9/2541 (วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 10/2541 (วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2541 (วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 12/2541 (วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 13-14/2541 (วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541) -- คำวินิจฉัยที่ 15/2541 (วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541) --คำวินิจฉัยที่ 16/2541 (วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2541) -- สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2542 (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2542 (วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2542 (วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2542 (วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2542 (วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2542) --คำวินิจฉัยที่ 6/2542 (วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2542) --คำวินิจฉัยที่ 7/2542 (วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2542 (วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 9/2542 (วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2542)

คำวินิจฉัยที่ 10/2542 (วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2542 (วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 12-35/2542 (วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 36/2542 (วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 37/2542 (วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 38-40/2542 (วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542) --คำวินิจฉัยที่ 41/2542 (วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 42-43/2542 (วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 44/2542 (วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 45/2542 (วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 46/2542 (วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 47/2542 (วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 48/2542 (วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 49/2542 (วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 50/2542 (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 51-52/2542 (วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 53/2542 (วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2542) -- คำวินิจฉัยที่ 54/2542 (วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2542) -- สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2543 -- คำวินิจฉัยที่ 1/2543 (วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 2/2543 (วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 3/2543 (วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 4/2543 (วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 5/2543 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 6/2543 (วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543)

คำวินิจฉัยที่ 7/2543 (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 8/2543 (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 9/2543 (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2543) --คำวินิจฉัยที่ 10/2543 (วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 11/2543 (วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 12/2543 (วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 13/2543 (วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 14-15/2543 (วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 16-19/2543 (วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 20/2543 (วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 21/2543 (วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 22/2543 (วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 23/2543 (วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 24/2543 (วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 25/2543 (วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 26/2543 (วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 27/2543 (วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 28/2543 (วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 29/2543 (วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 30/2543 (วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 31/2543 (วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 32/2543 (วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 33/2543 (วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 34-53/2543 (วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 54-55/2543 (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543)

คำวินิจฉัยที่ 56/2543 (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 57/2543 (วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 58-62/2543 (วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 63/2543 (วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2543) -- คำวินิจฉัยที่ 64/2543 (วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2543).

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544