คู่มือประมวลรัษฎากร 2547 = [Code of revenue manual] / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ.  (Text) (Text)

สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
Call no.: KPT3550 .ส43Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด, 2547Description: เล่ม : ภาพประกอบISBN: 9749190416Subject(s): รัษฎากร -- ไทยภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3550 | .ส43
Contents:ล. 1. ประมวลรัษฎากร -- ล. 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- ล. 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- ล. 4. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- ล. 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- ล. 6. ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3550 .ส43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010684729
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3550 .ส43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010203389
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3550 .ส43 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009966442
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3550 .ส43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010684703
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3550 .ส43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009966426
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3550 .ส43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010684711
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3550 .ส43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010273168
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. ประมวลรัษฎากร -- ล. 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- ล. 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล -- ล. 4. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -- ล. 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- ล. 6. ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544