การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย : รายงานผลการสัมมนา วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2546 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ / [จัด]โดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.  (Text) (Text)

การสัมมนาเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย (2546 : กรุงเทพฯ)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
Call no.: JQ1745.ก55ฉ5 ก6426Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2546Description: 125 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบSubject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การประชุมการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การป้องกัน -- การประชุมLOC classification: JQ1745.ก55ฉ5 | ก6426
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก6426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012356649
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก6426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009982118
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก6426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011296580
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก6426 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010156397
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55ฉ5 ก6345 กระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน : การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 3 = Roles of justice administration in combating corruption : The Third National Symposium of Justice Administration : 22-23 สิงหาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี / JQ1745.ก55ฉ5 ก6413 บทบาทประชาชนในการต่อต้านคอร์รัปชันยุคใหม่ : JQ1745.ก55ฉ5 ก6424 ภารกิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [และ] วิธีิการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานผลการสัมมนาระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ผู้แทนสถาบันการเงิน ภาคเอกชนและสื่อมวลชนกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 / JQ1745.ก55ฉ5 ก6426 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย : JQ1745.ก55ฉ5 ค94 โครงการประเทศไทยใสสะอาด. JQ1745.ก55ฉ5 ค743 2555 คู่มือการปฏิบัติงานกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2554 / JQ1745.ก55ฉ5 ค943 2553 โครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทย =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544