การคอร์รัปชั่นในการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการ = Corruption in selling and buying positions in the Thai bureaucratic system : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์
Call no.: JQ1746.ฮ13บ4 ก642Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟันนี่พลับบลิชชิ่ง, 2546Description: ก-ฉ, 359, 7 หน้าISBN: 9747644401Subject(s): ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การคัดเลือกและการแต่งตั้งการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยLOC classification: JQ1746.ฮ13บ4 | ก642
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ4 ก642 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379009982977
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ13น6 อ64 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนานักบริหารระดับสูงในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน = The executive development program in Thailand : a case study of Civil Service Commission / JQ1746.ฮ13น6 อ64 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนานักบริหารระดับสูงในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน = The executive development program in Thailand : a case study of Civil Service Commission / JQ1746.ฮ13บ4 2506 จดหมายข่าวการสัมมนาพัฒนากรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท ระหว่างวัยที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2506. JQ1746.ฮ13บ4 ก642 การคอร์รัปชั่นในการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการ = JQ1746.ฮ13บ4 ร64 รายงานผลการวิจัยการประเมินผลการมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่งของ ก.พ. / JQ1746.ฮ13บ4 ร64 รายงานผลการวิจัยการประเมินผลการมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่งของ ก.พ. / JQ1746.ฮ13บ4 ว65 วิวัฒนาการการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการของ ก.พ. /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544