การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ / อัญญา ขันธวิทย์.  (Text) (Text)

อัญญา ขันธวิทย์
Call no.: HG4529 .อ62Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2547Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบNotes: มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.ISBN: 9749211901; 9742727988Subject(s): การวิเคราะห์การลงทุนการบริหารความเสี่ยงตลาดหลักทรัพย์FM 711 Highly correlatedบง 711 Highly correlatedFN 415 Highly correlatedกง 415 Highly correlatedLOC classification: HG4529 | .อ62
Contents:ล. 1. เนื้อเรื่อง -- ล. 2. คู่มือผู้สอน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010002773
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010002799
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010408541
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010408558
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010002765
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010002781
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012644150
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012644168
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012644176
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HG4529 .อ62 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 ยืมออก หนังสือมีรอยเปียกน้ำที่ใบรองปก(5 แผ่น) พิตะวัน 7 มี.ค. 61 31/05/2022 31379010002823
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HG4529 .อ62 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 ยืมออก 31/05/2022 31379012644200
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HG4529 .อ62 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 ยืมออก 31/05/2022 31379012644184
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Accompanying Materials Circulation Counter HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379015941579
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HG4529 .อ62 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 ยืมออก 04/01/2022 31379012644192
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Accompanying Materials Circulation Counter HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010002831
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010002583
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010002609
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010002625
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010219336
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010219351
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Accompanying Materials Circulation Counter HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010002708
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Accompanying Materials Circulation Counter HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010002724
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Accompanying Materials Circulation Counter HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010002740
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379010002757
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011794121
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379008420524
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010002575
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010002591
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 ยืมออก 31/05/2022 31379010002633
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
หนังสือมีรอยเปียกน้ำ/วันที่ 31 พค 2560 31379010002674
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379008340623
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 ยืมออก 31/05/2022 31379010002716
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 9 ยืมออก 31/05/2022 31379010002732
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012644085
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Accompanying Materials Circulation Counter HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 ยืมออก 31/05/2022 31379010002666
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 3 ยืมออก 06/02/2022 31379010002617
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010002658
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
หนังสือมีรอยเปียกน้ำ-วันเพ็ญ 31379012644093
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012644101
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012644119
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG4529 .อ62 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 6 ยืมออก 31/05/2022 31379012644127
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Sangvian Indaravijaya Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HG4529 .ว598 2550 การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Asset: ROA) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Sebt to equity ratio: D/E ratio) กับการเปลี่ยนแปลงของราคาทรัพย์สินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : HG4529 .อ62 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ / HG4529 .อ62 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ / HG4529 .อ62 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ / HG4529 .อ62 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ / HG4529 .อ62 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ / HG4529 .อ62 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ /

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

ล. 1. เนื้อเรื่อง -- ล. 2. คู่มือผู้สอน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544