คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.).  (Text) (Text)

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
Call no.: KPT2720 .ค75Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546Description: 10, 120 หน้าISBN: 9749182014Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .ค75
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010705565
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010705573
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009990871
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009990889
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013052619
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011890788
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379011913572
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010705540
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010705557
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011536993
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011537009
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2720 .ก4315 สาระสำคัญและหลักกฎหมาย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / KPT2720 .ค74 2545 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. KPT2720 .ค75 คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 / KPT2720 .ค75 คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 / KPT2720 .จ64 2549 คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป / KPT2720 .จ64 2549 คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง : ภาคทั่วไป / KPT2720 .จ64 2550 คำอธิบายวิชากฎหมายปกครอง :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544