คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.).  (Text) (Text)

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
Call no.: KPT2720 .ค75Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546Description: 10, 120 หน้าISBN: 9749182014Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .ค75
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010705565
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010705573
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009990871
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009990889
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010705540
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010705557
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011536993
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ค75 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011537009
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544