ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครองและการฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง = The principle of administrative liabilities and their judicial remedies under the Thai law / โดย วิสูตร วัจนะเสถียรกุล.  (Text) (Text)

วิสูตร วัจนะเสถียรกุล
Call no.: KPT2840 .ว657Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Description: 9, 103 แผ่นNotes: สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.Subject(s): ความรับผิดของราชการ -- ไทยละเมิด -- ไทยกฎหมายปกครอง -- ไทยเขตอำนาจศาล -- ไทยLOC classification: KPT2840 | .ว657
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2840 .ว657 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ยืมออก 31/08/2021 31379009993230
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .ว657 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009993248
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .ว657 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009993255
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2840 .ว657 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009993263
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2840 .ร54 2546 รวมกฎหมาย : KPT2840 .ร56 2558 ล. 1 รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ). KPT2840 .ร56 2558 ล. 2 รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ). KPT2840 .ว657 ความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครองและการฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของฝ่ายปกครอง = KPT2840 .ส36 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539) / KPT2840 .ส36 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539) / KPT2840 .ส44 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ /

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544