โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = Country Development Partnership for Poverty Analysis and Monitoring: CDP-PAM / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารโลก ; ทีมงาน ปรียานุช พิบูลสราวุธ ... [และคนอื่นๆ] ; วิเคราะข้อมูลโดย สมชัย จิตสุชน ... [และคนอื่นๆ] .  (Text) (Text)

ปรียานุช พิบูลสราวุธ | สมชัย จิตสุชน | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ธนาคารโลก
Call no.: HC445.ฮ9ย6 ค94Call no.: CDG .ค94Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2546?]Description: 4 เล่ม : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ; 1 ซีดีรอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: ซีดีรอมมีข้อมูล CDP-PAM annual report 2003 รวมอยู่ด้วย.; มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): ความยากจน -- ไทยความยากจน -- นโยบายของรัฐ -- ไทยโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผลLOC classification: HC445.ฮ9ย6 | ค94
Contents:ล. 1. บทนำและภาพรวมโครงการ -- ล. 2. การปรับปรุงระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับความยากจน -- ล. 3. การวัดและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันและความเสี่ยงต่อความยากจน -- ล. 4. แผนยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและการจัดทำระบบติดตามและตรวจสอบ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG .ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 ห้ามยืม 31379011476315
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011464980
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011465003
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011465029
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011465045
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010003110
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010003128
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379010003078
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379010003086
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379010003094
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379010003102
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011464972
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011464998
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011465011
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC445.ฮ9ย6 ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011465037
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HC445.ฮ9ย6 ค94 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = HC445.ฮ9ย6 ค94 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = HC445.ฮ9ย6 ค94 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = HC445.ฮ9ย6 ค94 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ความยากจนและการติดตามประเมินผล = HC445.ฮ9ย6 ค945 โครงการศึกษาการตรวจสอบโดยสังคม : HC445.ฮ9ย6 จ374 ความยากจน : HC445.ฮ9ย6 ด657 การจัดทำแผนที่ความเปราะบางต่อความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /

ซีดีรอมมีข้อมูล CDP-PAM annual report 2003 รวมอยู่ด้วย.

ล. 1. บทนำและภาพรวมโครงการ -- ล. 2. การปรับปรุงระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับความยากจน -- ล. 3. การวัดและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันและความเสี่ยงต่อความยากจน -- ล. 4. แผนยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและการจัดทำระบบติดตามและตรวจสอบ.

ชื่อเรื่องที่ส่วนล่างหน้ากระดาษ: สรุปบทเรียนและมองไปข้างหน้าของประชาคม CDP-PAM.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544