รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2546 / ผู้รวบรวม บัญญัติ พุ่มพันธ์.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
บัญญัติ พุ่มพันธ์
Call no.: KPT2920.ก28 2547ขPublication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2547Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 196 หน้าSubject(s): การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2920.ก28 | 2547ข
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2920.ก28 2547ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010136720
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2920.ก28 2547ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010136738
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2920.ก28 2547ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010136688
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2920.ก28 2547ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013432142
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2920.ก28 2547ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011035483
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Electronic Transactions Development Agency (ETDA) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2840 .ร56 2558 ล. 2 รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ). KPT2877.ก28 2543 องค์การมหาชน : KPT2877.ก292542 ก52 2542ก พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542. KPT2920.ก28 2547ข รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2546 / KPT2977 .บ356 บทวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ : KPT2978.4 .พ467 2557 พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 : KPT3025 .ร543 2552 รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544