รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2546 / ผู้รวบรวม บัญญัติ พุ่มพันธ์.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
บัญญัติ พุ่มพันธ์
Call no.: KPT2920.ก28 2547ขPublication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2547Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 196 หน้าSubject(s): การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2920.ก28 | 2547ข
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2920.ก28 2547ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010136720
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2920.ก28 2547ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010136738
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2920.ก28 2547ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013432142
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2920.ก28 2547ข (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379011035483
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2920.ก28 2542 รวมหนังสือสั่งการและตอบข้อหารือ การบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / KPT2920.ก28 2547 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 / KPT2920.ก28 2547ก พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ปรับปรุง พ.ศ. 2547. KPT2920.ก28 2547ข รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2546 / KPT2920.ก28 2551 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 1-11) พระพุทธศักราช 2457 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2551-2553 / KPT2920.ก28 2558 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / KPT2920.ก49 2547 คดีปกครองที่สำคัญเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544