ทางออกการบริหารงานบุคคลของ อบต. / คณะผู้จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 3 : เวทีท้องถิ่น (ครั้งที่ 3 : 2546 : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน)
วุฒิสาร ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
Call no.: JS7153.4.ก2 ว73Series: เอกสารวิชาการ (สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น): ลำดับที่ 2.Publication: นนทบุรี : วิทยาลัย, 2547Description: 150 หน้า : ภาพประกอบNotes: จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า สัมมนาวันที่ 30 กันยายน 2546 ณ ห้องประชุม 3210 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จ. นนทบุรี.ISBN: 9749559908Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- การบริหารงานบุคคลการบริหารส่วนตำบล -- ไทยLOC classification: JS7153.4.ก2 | ว73
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.4.ก2 ว73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010029453
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.4.ก2 ว73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010835917
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.4.ก1 ห36 2552 หนังสือที่ระลึกพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณนายอำเภอของประชาชนตามโครงการนายอำเภอของประชาชน ประจำปี / JS7153.4.ก1 อ22 องค์การที่เป็นทางการ : JS7153.4.ก2 น24 2546 การพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น : JS7153.4.ก2 ว73 ทางออกการบริหารงานบุคคลของ อบต. / JS7153.7.ก15 ส94 2557 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาเขตควบคุมมลพิษในเขตปริมณฑล = Potential of local authorities in environmental management : case studies of pollution control areas in Bangkok Region : รายงานการวิจัย / JS7153.9.ก4 ก465 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548-2551. JS7153.9.ก4 ท65 2560 ทิศทางการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการพิจารณาศึกษา /

จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า สัมมนาวันที่ 30 กันยายน 2546 ณ ห้องประชุม 3210 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน จ. นนทบุรี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544