การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ข้อจำกัดและประโยชน์ที่พึงได้รับ = Class action : the admissibility of class members : limitation and benefits / โดย ปราณี สาโร.  (Text) (Text)

ปราณี สาโร
Call no.: KPT1758.ฟ52 ป46Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Description: 3, 179 แผ่นISBN: 9743688242Subject(s): การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) -- ไทยการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง)การฟ้องคดีแพ่ง -- ไทยวิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทยLOC classification: KPT1758.ฟ52 | ป46Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT1758.ฟ52 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010019850
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT1758.ฟ52 ป46 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010019892
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1758.ฟ52 น638 2554 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) และการนำรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย / KPT1758.ฟ52 น638 2554 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) และการนำรูปแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่มมาใช้ในคดีสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย / KPT1758.ฟ52 ป46 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : KPT1758.ฟ52 ป46 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : KPT1758.ฟ52 ป46 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม : KPT1758.ฟ52 พ948 2559 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 4 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม / KPT1758.ฟ52 พ948 2559 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 4 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544