เพชรพระอุมา / พนมเทียน.  (Text) (Text)

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ, 2475-
Call no.: นว .ฉ63พ723Publication: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2544-2545Description: 48 เล่มISBN: 9744460113; 9744460121; 9744460148; 9744460156; 9744460164; 9744460172; 9744460199; 9744460202; 9744460245; 9744460253; 9744460261; 9744460288; 9744460296; 9744460318; 9744460326; 9744460334; 9744460655; 9744460679; 9744460687; 9744460695; 9744460806; 9744460814; 9744460822; 9744460849; 9744460954; 9744460962; 9744460989; 9744460997; 9744461152; 9744461179; 9744461187; 9744461195; 9744461217; 9744461225; 9744461233; 9744461241; 9744461756; 9744461764; 9744461772; 9744461799; 9744461802; 9744461829; 9744461837; 9744461845; 9744461853; 9744461861; 9744461888; 9744461896
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010162007
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010162015
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010162023
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010162031
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 ล. 12 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010162106
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 ล. 13 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010162114
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 ล. 14 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010162122
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 ล. 15 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010162130
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 ล. 16 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010162148
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 ล. 17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010162155
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 ล. 20 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010162189
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 ล. 23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010162213
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 ล. 28 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010162262
Book Book Pridi Banomyong Library
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 ล. 48 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379010162460
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379010161991
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ยืมออก 12/07/2017 31379010162049 1
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ยืมออก 12/07/2017 31379010162056
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 8 พร้อมให้บริการ
31379010162064
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 9 พร้อมให้บริการ
31379008834179
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 10 พร้อมให้บริการ
31379010162080
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 11 พร้อมให้บริการ
31379010162098
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 18 พร้อมให้บริการ
31379010162163
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 19 พร้อมให้บริการ
31379010162171
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 21 พร้อมให้บริการ
31379010162197
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 24 พร้อมให้บริการ
31379010162221
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 25 พร้อมให้บริการ
31379010162239
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 26 พร้อมให้บริการ
31379010162247
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 27 พร้อมให้บริการ
31379010162254
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 29 พร้อมให้บริการ
31379010162270
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 30 พร้อมให้บริการ
31379010162288
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 31 พร้อมให้บริการ
31379010162296
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 32 พร้อมให้บริการ
31379010162304
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 33 พร้อมให้บริการ
31379010162312
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 34 พร้อมให้บริการ
31379007783898
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 35 พร้อมให้บริการ
31379010162338
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 36 พร้อมให้บริการ
31379010162346
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 37 พร้อมให้บริการ
31379010162353
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 38 พร้อมให้บริการ
31379010162361
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 39 พร้อมให้บริการ
31379010162379
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 40 พร้อมให้บริการ
31379010162387
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 41 พร้อมให้บริการ
31379010162395
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 42 พร้อมให้บริการ
31379010162403
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 45 พร้อมให้บริการ
31379010162437
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 46 พร้อมให้บริการ
31379010162445
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Fiction Stacks นว .ฉ63พ723 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 47 พร้อมให้บริการ
31379010162452
รายการจองทั้งหมด: 1

ล. 1-4. ไพรมหากาฬ.

ล. 5-8. ดงมรณะ.

ล. 9-12. จอมผีดิบมันตรัย.

ล. 13-16. อาถรรพณ์นิทรานคร.

ล. 17-20. ป่าโลกล้านปี.

ล. 21-24. แงซายจอมจักรา.

ล. 25-28. จอมพราน.

ล. 29-32. ไอ้งาดำ.

ล. 33-36. จิตรางคนางค์.

ล. 37-40. นาคเทวี.

ล. 41-44. แต่ปางบรรพ์.

ล. 45-48. มงกุฎไพร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544