พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พร้อมคำอธิบายรายมาตรา และ พระราชบัญญัิติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 / คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ และคณะ.  (Text) (Text)

ทิพาวดี เมฆสวรรค์, คุณหญิง
Call no.: KPT2860 .ท636Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2546Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)ISBN: 9747287773Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยส่วนราชการ -- ไทยการปฏิรูประบบราชการ -- ไทยLOC classification: KPT2860 | .ท636
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2860 .ท636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010605179
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2860 .ท636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010605187
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2860 .ท636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010103126
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2860 .ท636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010103142
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2860 .ท636 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010103159
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544