การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ : รายงานผลการศึกษา / คณะอนุกรรมการศึกษาการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ.  (Text) (Text)

สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะอนุกรรมการศึกษาการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
Call no.: KPT3534 .ก94Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะอนุกรรมการ, [2546?]Description: ก-ฑ, 327 หน้าSubject(s): การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยสถาบันการเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3534 | .ก94
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3534 .ก94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010225671
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3534 .ก94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010225689
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3534 .ก94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379011166676
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3534 .ก94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010062926
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3534 .ก94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010225697
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3534 .ก94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010225705
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3534 .ก94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010062892
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3534 .ก94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010062900
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT3534 .ก94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010225655
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3534 .ก94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010131333
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3534 .ก94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010225630
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3534 .ก94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010225648
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT3529 .ศ644 ศาลรัฐธรรมนูญกับกระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญในระบบนิติรัฐ / KPT3529 .ศ644 ศาลรัฐธรรมนูญกับกระบวนการให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญในระบบนิติรัฐ / KPT3529.ก28 2542ก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 / KPT3534 .ก94 การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ : รายงานผลการศึกษา / KPT354 .ว43 2564 สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบาล / KPT3655.ก28 2543 ประมวลกฎหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / KPT3670 .ส24 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544