กฎหมายระหว่างประเทศ / นพนิธิ สุริยะ.  (Text) (Text)

นพนิธิ สุริยะ
Call no.: JX3695 .น33 2547Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 2 เล่ม : แผนที่Notes: ล. 1, ฉ. 22-24; ล. 2, ฉ. 24-26 ชื่อเหนือชื่อเรื่อง: Lecture notes.ISBN: 9742880735 (ล. 1); 9742884889 (ล. 1 : 2549); 9789742884888 (ล. 1 : 2549); 9742880743 (ล. 2); 9789742885434 (ล. 2 : 2550)Subject(s): กฎหมายระหว่างประเทศLOC classification: JX3695 | .น33 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009676298
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 21 ยืมออก 01/09/2015 31379009676280
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010120385
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010120393
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010120401
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010120583
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010120591
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010120609
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379010120245
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379010120518
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010120211
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010120229
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010120419
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010120427
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010120369
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010120377
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010120575
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010120336
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010120344
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010120351
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010120534
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010120542
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379010120310
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379011714806
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379011714814
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379011714822
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010120252
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010120260
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010120278
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010120302
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379001541151
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379011714830
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379011714848
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379011714855
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379010639145
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379010639160
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010120435
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010120443
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010120450
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010120476
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010120484
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010120492
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX3695 .น33 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010120500
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1, ฉ. 22-24; ล. 2, ฉ. 24-26 ชื่อเหนือชื่อเรื่อง: Lecture notes.

ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 6 เป็นต้นไป ทำบรรณานุกรมให้กับ ล. 1 และ ล. 2 แยกกันเป็น 2 ระเบียน เนื่องจากมีการแก้ไขไม่พร้อมกัน ล. 1 ใช้ call no. JX3695 .น331 ตามด้วยปีพิมพ์ และ ล. 2 ใช้ call no. JX3695 .น3311 ตามด้วยปีพิมพ์

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544