70 ปี นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2477- 2547 : เป็นศรี เป็นศักดิ์ เป็นหลักของสังคมไทย 27 มิถุนายน 2547 / ไพโรจน์ กัมพูสิริ บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-
Call no.: LG395.ก234ก2 ก17Publication: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547?]Description: 163 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบSubject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ -- งานฉลองครบรอบปีLOC classification: LG395.ก234ก2 | ก17
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010086495
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010086503
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010205392
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010213628
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010213636
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010300300
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010300318
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010300326
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010300334
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010300342
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010300359
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379010300367
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379010300375
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379010300383
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379010300391
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379012083367
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010086412
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010086446
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010086453
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LG395.ก234ก2 ก17 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379011372548
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LG395.ก232ธ4547 2553 รายงานประจำปีการศึกษา / LG395.ก233 ก624 2554 การประเมินผลการผลิตบัณฑิตอาสาสมัครในรอบ 40 ปี : รายงานการวิจัย / LG395.ก233 ศ465 2554 การเปลี่ยนแปลงทัศนะของนักศึกษาต่อปัญหาสังคมไทยหลังศึกษาวิชา พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม = Change of students' views on social problems in Thailand after studying PE. 240, volunteerism and social development / LG395.ก234ก2 ก17 70 ปี นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2477- 2547 : LG395.ก234ด64 ศ65 ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม กับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / LG395.ก234ด64 ศ65 ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม กับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / LG395.ก234ย53ก3 2548 72 ปี ยอดยิ่ง โสภณ ฅนธรรมศาสตร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544