กฎหมายเช็คกับประเพณีปฏิบัติของธนาคาร / โดย เจริญ เจษฎาวัลย์.  (Text) (Text)

เจริญ เจษฎาวัลย์
Call no.: KPT939 .จ746Series: หนังสือชุดความรู้เกี่ยวกับประเพณีปฏิบัติของธนาคารPublication: กรุงเทพฯ : บริษัท พอดี จำกัด, 2546Description: 128 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9749170504Subject(s): เช็ค -- ไทยLOC classification: KPT939 | .จ746
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT939 .จ746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010149335
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT939 .จ746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010149343
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT939 .จ746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010149244
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT939 .จ746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010149251
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT939 .จ746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010149269
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT939 .จ746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010149277
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT938 .ส53 2553 หลักกฎหมาย. KPT938 .ส53 2554 หลักกฎหมาย. KPT939 .จ746 กฎหมายเช็คกับประเพณีปฏิบัติของธนาคาร / KPT939 .จ746 กฎหมายเช็คกับประเพณีปฏิบัติของธนาคาร / KPT940 .ก28 2528 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501 และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องบางกรณี (แก้ไขเพิ่มเติมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2528) = KPT940.ก28 2542พ46 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ; พระราชบัญญัติการ ธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ; พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ; พระราชบัญญัติดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ; พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ พ.ศ. 2535 ; พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254 2 / KPT940 .ก85 2537 สัมมนาเรื่อง "การออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฉบับใหม่" :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544