การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; คณะผู้วิจัย รังสิกร อุปพงศ์, คมสัน โพธิ์คง, ชนินาฏ ลีด.  (Text) (Text)

รังสิกร อุปพงศ์
คมสัน โพธิ์คง | ชนินาฏ ลีดส์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Call no.: KPT844.5 .ร625Publication: [นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2545Description: 102 แผ่นSubject(s): การคุ้มครองข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยสิทธิส่วนบุคคล -- ไทยLOC classification: KPT844.5 | .ร625
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT844.5 .ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010092667
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT844.5 .ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010134477
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT844.5 .ร625 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010092675
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT844.5 .ก94 2563 บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ = PDPA law compendium : principles and concepts of law and practice / KPT844.5 .ก94 2563 บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ = PDPA law compendium : principles and concepts of law and practice / KPT844.5 .ก94 2563 บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการ แนวคิด ข้อกฎหมาย กรณีศึกษาและแนวปฏิบัติ = PDPA law compendium : principles and concepts of law and practice / KPT844.5 .ร625 การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล : KPT846.5.ก312551ก4 2552 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 / KPT846.5 .ธ64 คำอธิบายและสาระสำคัญพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 / KPT846.5 .พ25 คำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544