พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 : สาระและความสำคัญ : กฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับใหม่) / ดิเรก ควรสมาคม.  (Text) (Text)

ดิเรก ควรสมาคม
Call no.: KPT3157 .ด67Publication: เชียงใหม่ : สำนักงานกฎหมายจัซทิซอินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์, 2547Description: 110 หน้าISBN: 9749229649Subject(s): มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน -- ไทยLOC classification: KPT3157 | .ด67
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3157 .ด67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010162528
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3157 .ด67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010162536
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3157 .ด67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010162544
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3157 .ด67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010162551
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3148 .ส42 2562 คดีปกครองว่าด้วยอายุของอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของรัฐ = KPT3150.บ72ก3 2547 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547. KPT3153.7.ก312541 อ44 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในประเทศไทย / KPT3157 .ด67 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 : KPT3158.5 .พ46 2553 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 : KPT3158.5 .พ46 2553 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 : KPT3160 .พ464 2553 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 :

ชื่อเรื่องหลังหน้าปกใน: สาระและความสำคัญ : พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544