สุขภาพคนไทย.  (Continuing resource) (Continuing resource)

มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Call no.: WA900.JT3.02 ส724Call no.: CDG .ส72556Series: เอกสารทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม): หมายเลข 281.Analytics: Show analyticsPublication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547-2555Description: เล่ม : ภาพสีประกอบ, แผนที่สี; ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2546-2555.Other title: โลกร้อน ภัยคุกคามจากน้ำมือมนุษย์ 2551 [Distinctive title] | เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง 2552 [Distinctive title] | วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส? 2553 [Distinctive title] | เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพ 2554 [Distinctive title] | ความมั่นคงทางอาหาร : เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง 2555 [Distinctive title] | หอมกลิ่นลำดวน : เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ 2550 [Distinctive title]Subject(s): สุขภาพ -- ไทย -- วารสารสาธารณสุข -- ไทย -- วารสาร
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012335452
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013622148
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013305611
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012829116
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011661049
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010513001
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012656816
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012084605
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012084613
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010160910
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379011661031
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010160928
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012084597
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014091079
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013828893
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013684593
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013055414
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012575388
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ส72556 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379011733806
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011733772
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010513019
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010548866
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014091285
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014089909
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013915245
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013718144
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013556213
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013174983
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013052122
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012902087
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012034774
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010512995
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379012624343
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials CDG .ส72556 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 ห้ามยืม 31379011776011
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials CDG .ส72556 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 ห้ามยืม 31379011776029
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011775971
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011775997
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379011776003
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010160894
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010160902
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011775963
Reference Reference Nongyao Chaiseri Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379011351278
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks WA900.JT3.02 ส724 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015102115
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ส72556 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011733780
รายการจองทั้งหมด: 0

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544