คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง.  (Text) (Text)

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Call no.: KPT2720 .ค74 2547Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2547Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 583 หน้าISBN: 974923183XSubject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .ค74 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ค74 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010289636
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ค74 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010289644
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ค74 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010289651
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ค74 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010289602
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ค74 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010289578
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ค74 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010289610
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2720 .ก4315 สาระสำคัญและหลักกฎหมาย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 / KPT2720 .ค74 2540 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. KPT2720 .ค74 2547 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. KPT2720 .ค74 2547 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. KPT2720 .ค74 2547 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. KPT2720 .ค75 คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 / KPT2720 .ค75 คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544