คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 / ไพโรจน์ อาจรักษา.  (Text) (Text)

ไพโรจน์ อาจรักษา
Call no.: KPT3057 .พ94 2547Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 186 หน้าISBN: 9742880913Subject(s): การจัดสรรที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3057 | .พ94 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010234004
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010234012
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010233931
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010233956
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010233964
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3057 .พ94 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010233972
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3057 .ข63 ขั้นตอนการขออนุญาตค้าและจัดสรรที่ดิน : KPT3057 .พ46 พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 : KPT3057 .พ94 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : KPT3057 .พ94 2547 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 / KPT3057 .พ94 2547 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 / KPT3057 .พ94 2549 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 / KPT3057 .พ94 2549 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544