บทบาทประชาชนในการต่อต้านคอร์รัปชันยุคใหม่ : พลังข้อมูล พลังเครือข่าย ราษฎร์รัฐร่วมใจ สู้ภัยคอร์รัปชัน : เอกสารประกอบการสัมมนาเครือข่ายภาคประชาสังคมต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2546 วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2546 ณ ห้องประชุม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / จัดโดย คณะทำงานติดตามและศึกษาปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตป.) สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ กองทุนสื่อประชาสังคมต้านคอร์รัปชัน (กองทุน สปต.) ... [และอื่นๆ].  (Text) (Text)

การสัมมนาเครือข่ายภาคประชาสังคมต้านคอร์รัปชัน (2546 : กรุงเทพฯ)
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานติดตามและศึกษาปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ | กองทุนสื่อประชาสังคมต้านคอร์รัปชัน
Call no.: JQ1745.ก55ฉ5 ก6413Publication: [ม.ป.ท.] : คณะ, [2546]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบSubject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การประชุมLOC classification: JQ1745.ก55ฉ5 | ก6413
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก6413 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010205863
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
JQ1745.ก55ฉ5 ก6334 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต : JQ1745.ก55ฉ5 ก6345 กระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน : JQ1745.ก55ฉ5 ก6345 กระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน : JQ1745.ก55ฉ5 ก6413 บทบาทประชาชนในการต่อต้านคอร์รัปชันยุคใหม่ : JQ1745.ก55ฉ5 ก6424 ภารกิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [และ] วิธีิการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานผลการสัมมนาระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ผู้แทนสถาบันการเงิน ภาคเอกชนและสื่อมวลชนกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 / JQ1745.ก55ฉ5 ก6426 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย : JQ1745.ก55ฉ5 ค94 โครงการประเทศไทยใสสะอาด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544