โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน / เสนอโดย บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด.  (Text) (Text)

บริษัทเอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์
Call no.: HD3616.ท93 ค94Call no.: CDG .ค9417Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ; 1 ซีดี-รอม : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้วNotes: ชื่อเรื่องที่หน้าคำนำ: การประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน.; มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): นโยบายอุตสาหกรรม -- ไทย -- การประเมินผลโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม -- ไทย -- การประเมินผลLOC classification: HD3616.ท93 | ค94
Contents:ล. 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Circulation Counter CDG .ค9417 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379010248939
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD3616.ท93 ค94 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010248921
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials CDG .ค9417 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010247964
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
CDG .ค5653 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด CDG .ค5655 ความรู้ปิโตรเลียม CDG .ค9413 โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (competitive benchmarking) CDG .ค9417 โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน / CDG .ค9446 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาการขนส่งทางถนน = CDG .ค565564 ความรู้สู่ผู้ลงทุน. CDG .ค565566 ความรู้สู่ผู้ลงทุน.

ชื่อเรื่องที่หน้าคำนำ: การประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุน.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ล. 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ -- ล. 2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544