มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

By: วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HB172.5 .ว63 2547Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขปรับปรุง.Description: 14, 305 หน้า : ภาพประกอบ.Notes: รวมฉบับพิมพ์ 2549 2550 2551.ISBN: 9745719277; 9745719749 (2549).Subject(s): เศรษฐศาสตร์มหภาค
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 ยืมออก 30/01/2019 31379010260223
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ 31379010260231
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 ยืมออก 26/01/2019 31379009675613
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ 31379011178218
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ 31379011178226
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ 31379010260140
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ 31379010260157

เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ 31379010260199
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ 31379008479967
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 32 พร้อมให้บริการ 31379011995959
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ 31379011257517
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ 31379011257525
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ 31379010260249
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ 31379010260256
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ 31379010260264
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ 31379011651339
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 37 ยืมออก 21/01/2019 31379011996007
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ 31379010260165
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ 31379010260173
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ 31379010260181
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 ยืมออก 25/01/2019 31379010260207
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ 31379010260215
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ 31379010260280
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 ยืมออก 27/01/2019 31379010960046
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ 31379010960053
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ 31379010960061
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 In Repairing 31379008838006
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 In Repairing 31379011178184
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 34 ยืมออก 25/01/2019 31379011995975
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 35 พร้อมให้บริการ 31379011995983
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 38 ยืมออก 23/01/2019 31379012068210
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 39 พร้อมให้บริการ 31379012068228
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 40 ยืมออก 25/01/2019 31379012068236
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 41 ยืมออก 30/01/2019 31379012430857
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 42 ยืมออก 29/01/2019 31379012430865
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Shelving Cart
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 43 พร้อมให้บริการ 31379012502788
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ 31379011001907
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ 31379011001915
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ 31379011009231
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 ยืมออก 19/01/2019 31379011178200
Total holds: 0

รวมฉบับพิมพ์ 2549 2550 2551.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305