หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.  (Text) (Text)

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
Call no.: HB172.5 .ว63 2547Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขปรับปรุงDescription: 14, 305 หน้า : ภาพประกอบNotes: รวมฉบับพิมพ์ 2549 2550 2551.ISBN: 9745719277; 9745719749 (2549)Subject(s): เศรษฐศาสตร์มหภาคLOC classification: HB172.5 | .ว63 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010260223

ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010260231

ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009675613

ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379011178218

ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Sanya Dharmasakti Library ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 30/06/2022 31379011178226

ปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010260249
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010260256
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379010260264
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
31379011651339
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 37 พร้อมให้บริการ
31379011996007
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010260140
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010260157

เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010260199
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379008479967
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 32 พร้อมให้บริการ
31379011995959
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379011257517
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379011257525
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010260165
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010260173
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010260181
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
หนังสือปกชำรุด รับคืนแล้วส่งซ่อม 18/08/2564 31379010260207
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010260280
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010960046
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010960053
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379010960061
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379008838006
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379011178184
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 34 พร้อมให้บริการ
31379011995975
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 35 พร้อมให้บริการ
31379011995983
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 38 พร้อมให้บริการ
31379012068210
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 39 พร้อมให้บริการ
31379012068228
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 40 พร้อมให้บริการ
31379012068236
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 41 พร้อมให้บริการ
31379012430857
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 42 พร้อมให้บริการ
31379012430865
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 43 พร้อมให้บริการ
31379012502788
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379011001907
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379011001915
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379011009231
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HB172.5 .ว63 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379011178200
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/166764 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2547 ฉ. 33 ยืมออก 18/05/2023 31379011995967
รายการจองทั้งหมด: 0

รวมฉบับพิมพ์ 2549 2550 2551.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544