แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB2104.55.ช9 ข56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010243070
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB2104.55.ช9 ข56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010445519
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB2104.55.ช9 ข56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010445477
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB2104.55.ช9 ข56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010445485
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB2104.55.ช9 ข56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379010445493
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB2104.55.ช9 ข56 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010445501
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HB2104.55.ก7 ช73 2530 รายงานการศึกษานโยบายการอพยพชาวเขา : HB2104.55.ก53 ร64 รายงานการศึกษาเรื่องการเข้ามาทำงานและเรียนหนังสือในเขตกรุงเทพมหานครของประชากรจากจังหวัดปริมณฑล พ.ศ.2533 / HB2104.55.ก525 ก632 2557 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนอีสาน : กรณีศึกษากลุ่มหลางตาง บ้านหลางตาง หมู่ 19 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร / HB2104.55.ช9 ข56 วิถีชีวิตชาติพันธุ์ในเมือง / HB2104.55.ช9 ข56 วิถีชีวิตชาติพันธุ์ในเมือง / HB2104.55.ต4 ก64 การพึ่งตนเองของประชาชนภายหลังการอพยพโยกย้าย : HB2104.55.ต4 ก64 การพึ่งตนเองของประชาชนภายหลังการอพยพโยกย้าย :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544