มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

By: วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HB180 .ว575 2547Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขปรับปรุง.Description: 11, 265 หน้า : ภาพประกอบ.Notes: รวมฉบับพิมพ์ 2550, 2551, พิมพ์ครั้งที่ 19 2552.ISBN: 9745719099; 9789749900031 (2550); 9789749900031 (2552).Subject(s): เศรษฐศาสตร์จุลภาค
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ 31379010259837
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ 31379010259845
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ 31379010259852
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ 31379010259860
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ 31379010259878
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ 31379009675597
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 32 ยืมออก 31/01/2019 31379011213304
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 33 พร้อมให้บริการ 31379011213296
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012746781

เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012746799
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 ยืมออก 31/01/2019 31379010259688
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ 31379010259696
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ 31379010259704
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012783602
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012783594
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012746807
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 34 พร้อมให้บริการ 31379012256732
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 35 พร้อมให้บริการ 31379012256740
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012783610
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012746823
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379012746815
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ 31379010259886
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ 31379010259894
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ 31379010259902
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ 31379010259910
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ 31379010259928
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2019 31379012783586
Reserve Book (1 Day) Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ 31379010259738

ศ 211

Reserve Book (1 Day) Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ 31379010259746

ศ 211

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 ยืมออก 31/01/2019 31379010259753
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 ยืมออก 30/01/2019 31379010259761
Reserve Book (1 Day) Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ 31379010259779

ศ 211

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 ยืมออก 29/01/2019 31379010259787
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 ยืมออก 29/01/2019 31379010259795
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 ยืมออก 01/02/2019 31379010259803
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ 31379010259811
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 ยืมออก 31/01/2019 31379010259829
Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 36 พร้อมให้บริการ 31379012430873

ศ 211

Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 37 พร้อมให้บริการ 31379012430881

ศ 211

Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 38 พร้อมให้บริการ 31379012430899

ศ 211

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 39 ยืมออก 28/01/2019 31379012430907
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 40 ยืมออก 30/01/2019 31379012430915
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ 31379011001931
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ 31379011001949
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ 31379011651263
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ 31379011651271
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 ยืมออก 19/01/2019 31379011661957
Total holds: 0

รวมฉบับพิมพ์ 2550, 2551, พิมพ์ครั้งที่ 19 2552.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305