หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.  (Text) (Text)

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
Call no.: HB180 .ว575 2547Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขปรับปรุงDescription: 11, 265 หน้า : ภาพประกอบNotes: รวมฉบับพิมพ์ 2550, 2551, พิมพ์ครั้งที่ 19 2552.ISBN: 9745719099; 9789749900031 (2550); 9789749900031 (2552)Subject(s): เศรษฐศาสตร์จุลภาคLOC classification: HB180 | .ว575 2547
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379010259837
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379010259845
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379010259852
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 ยืมออก 22/04/2021 31379010259860
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379010259878
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379009675597
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 32 พร้อมให้บริการ
31379011213304
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 33 พร้อมให้บริการ
31379011213296
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012783610
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012746823
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012746815
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379010259886
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379010259894
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379010259902
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379010259910
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379010259928
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012746799
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010259688
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010259696
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010259704
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012783602
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012783594
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012746807
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 34 พร้อมให้บริการ
31379012256732
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 35 พร้อมให้บริการ
31379012256740
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012783586
Reserve Book (1 Day) Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ 31379010259738

ศ 211

Reserve Book (1 Day) Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ 31379010259746

ศ 211

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 ยืมออก 26/04/2021 31379010259753
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010259761
Reserve Book (1 Day) Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ 31379010259779

ศ 211

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010259787
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 ยืมออก 26/04/2021 31379010259795
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 ยืมออก 17/04/2021 31379010259803
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379010259829
Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 36 พร้อมให้บริการ
31379012430873

ศ 211

Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 37 พร้อมให้บริการ
31379012430881

ศ 211

Reserve Book (3 Days) Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reserve Books Circulation Counter HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 38 พร้อมให้บริการ
31379012430899

ศ 211

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 39 ยืมออก 19/04/2021 31379012430907
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 40 ยืมออก 22/04/2021 31379012430915
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379011001931
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379011001949
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379011651263
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379011651271
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
31379011661957
รายการจองทั้งหมด: 0

รวมฉบับพิมพ์ 2550, 2551, พิมพ์ครั้งที่ 19 2552.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544